Assemblea General Ordinària de l’AEM, el 27 de juny

En nom de La Junta Directiva de l’Agrupació Excursionista de Martorell, ens plau convocar els socis i sòcies de l’entitat al corrent de pagament de la quota 2019 a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que tindrà lloc el dijous 27 de juny de 2019, a les 21.00h, al local de l’entitat (Pavelló Esportiu Municipal).

Els punts de l’ordre del dia que s’hi tractaran seran:

1-Benvinguda als assistents per part del president.
2-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea de 2018.
3-Informe de gestió de la junta i futurs projectes.
4-Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’any 2018 i del pressupost per al 2019.
5-Torn obert de paraules.

D’acord amb els estatuts de l’entitat, l’Assemblea General Ordinària s’ha de reunir almenys un cop l’any dins el primer semestre per tractar els temes esmentats.

Esperem la vostra assistència.
Ben cordialment,

La junta.

Martorell, 10 de juny de 2019