Aquest dijous toca Assemblea General Ordinària de Socis

L’Agrupació Excursionista de Martorell convoca a tots els seus socis i
sòcies al corrent de pagament de la quota de 2022 a l’Assemblea General
Ordinària del Club, que se celebrarà el proper dijous 22 de desembre de
2022 (20.20h en primera convocatòria i 20.30h en segona convocatòria) al
local del Pavelló Esportiu Municipal de Martorell.

L’ordre del dia inclourà els següents punts:

1) Benvinguda als assistents per part del president, Xavier Tió i Pascual.
2) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
3) Informe d’activitats.
4) Aprovació, si s’escau, dels comptes del 2022 i del pressupost de 2023.
5) Precs i preguntes.

Hi esteu tots convidats. Acabada la sessió, farem un brindis i un petit pica
pica per celebrar les festes de Nadal.